Risikoadfærd - Trivsel - Inklusion

Foredrag - Temadage - Kurser - Konfliktmægling - Rådgivning

Fra relevant forskning om årsager til børn og unges risikoadfærd, forstår man at udvikling af risikoadfærd for individet har tydelige sammenhænge med de fællesskaber, det er en del af, og føler sig tiltrukket af. Børn og unge - og mennesker generelt - udvikler sig i en orientering mod fællesskaber. En sund udvikling sker i fællesskaber kendetegnet ved tillidsfulde relationer, gensidig tryghed og klare positive normer. Børns og unges trivsel er det afgørende element i at skabe tillidsfulde og gensidige relationer og også forebygge risikoadfærd.

Mistrivsel, risikoadfærd og eksklusion opstår som en følge af fællesskaber i ubalance. For individet kan tilknytning til sådanne fællesskaber have potentialet til at påvirke den faglige, sociale og sundhedsmæssige udvikling på kort og langt sigt. Omvendt kan trygge fællesskaber skabe de bedste forudsætninger for børn og unges udvikling.

Værdien af de fællesskaber børn og unge færdes i, er af overordentlig stor betydning for deres udvikling i skolealderen, og videre ind i ungdomslivet. En høj grad af klare positive normer og en høj social kapital i de fællesskaber børn og unge færdes i, er alt afgørende for børns og unges sociale, relationelle, faglige og personlige udvikling.

At udvikle de fællesskaber børn og unge er en del af, udfordre den måde, vi som forældre og professionelle understøtter klare positive normer og social kapital, samt hvordan vi foregriber og forebygger mistrivsel og risikoadfærd.

Det kræver vedholdenhed, indsigt og en forstående tilgang at håndtere og arbejde med de normer der påvirker børns og unges adfærd og holdninger. Foregribes disse udfordringer forkert, kan det i værste tilfælde have den modsatte effekt, end den ønskede.

Det handler først og fremmest om at være bevidst om hvad man gør og hvorfor man gør det.

Trygge Fællesskaber er et arbejdsfælleskab med mere end ti års erfaring i arbejdet med forebyggelse af risikoadfærd blandt børn og unge, med et klart fokus på trivsel og inklusion i læringsfællesskaber og udviklingsmiljøer for børn i skolealderen. Vi arbejder ud fra en operationel model af samme navn.

Vores foredrag, kurser og undervisning, og denne hjemmeside, har overordnet to formål: dels at udbrede viden om arbejdet med normer og trivsel blandt børn og unge. Videre et konkret arbejde blandt børn og unge, med at understøtte, udvikle og vedligeholde trygge fællesskaber, samt at forebygge risikoadfærd.

Læs mere om os her.

Social pejling - Sociale kontrakter - Teambuilding - Hjælperelationer - Konflikthåndtering

Er du interesseret i vores arbejde og vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os.