Kurser

Giv praktikernes i din organisation en passende forstyrrelse, med viden om risikoadfærd, trivsel og forebyggende interventioner - et løft med ny indsigt, inspiration og materialer, der er direkte anvendelige i praksis.

Vores kurser tager udgangspunkt i vores operationelle model: En forebyggelsesmodel til arbejdet med at skabe trygge fællesskaber. Modellen er udviklet på baggrund af professor emeritus Flemming Balvigs og Lektor Lars Holmbergs Udvidede model for social pejling.

Som udgangspunkt har vores kurser fokus på, hvordan man kan omsætte teori til praksis i forhold til jeres arbejde med at forebygge risikoadfærd, højne trivsel og styrke inklusion. Et arbejde der handler om at understøtte klare positive normer og en høj social kapital med det sigte at skabe trygge og inkluderende fællesskaber.

Vores kurser søger at give Jer nogle pejlemærker og en analytisk ramme I kan orientere Jer efter, i forhold til jeres forebyggende arbejde. I vil blive præsenteret for forskning, erfaringer og værktøjer i forhold til at arbejde med fællesskaber og hvordan man kan styrke dem. Det handler først og fremmest om at være bevidst om hvad man gør og hvorfor man gør det.

Vores kurser er skræddersyede i forhold til målgruppen, og tager højde for jeres rammer og praksis.


Vores kurser formidler forskning og erfaring og søger at opkvalificerer og indfører de deltagene, i forhold til relevant viden om arbejde med forebyggelse, trivsel og inklusion i børne- og ungefællesskaber. Herunder en Indføring i en operationel model, samt relevante værktøjer for at arbejde med social kapital og klare normer, herunder arbejde med:

 o   Sociale kontrakter

 o   Social pejling

 o   Konflikthåndtering

 o   Hjælperelationer

 o   Teambuilding

Videre en indføring i forhold til at analysere og vurdere interventioner i børne- og ungefællesskaber.


Vores kurser henvender sig primært til professionelle der har berøring med praksis. Det kan være lærere, pædagoger eller ledere, der ønsker et indspark i forhold til det daglige arbejde eller den fælles strategi.  

Kurset tilrettelægges i samarbejde med jer, og har I brug for et skræddersyet produkt til netop jeres behov, så finder vi ud af det i fællesskab.