Temadage & CoTeaching

Vi har mere end ti år arbejdet med forebyggelse og trivsel i børne- og ungefællesskaber. Vi har udviklet temadage og undervisning med det sigte at understøtte og udvikle positive normer og social kapital for børn og unge i skolealderen.

Vores temadage og undervisning tager udgangspunkt i Balvig og Holmbergs forskning og arbejde  med forebyggelse, og vores model for didaktisk tilgang til forebyggende undervisning - Trygge Fællesskaber.

Vores teamdage og co-teaching tilrettelægges i samarbejde med jer, og har I brug for et skræddersyet produkt til netop jeres behov, så finder vi ud af det i fællesskab.

Herunder kan du se eksempler på temadage.


Det er da helt normalt...
- Social Pejling & Sociale Misforståelser

“Det er da helt normalt...” - sådan har de fleste forældre, lærere og pædagoger nok hørt fra børn og unge mennesker. Børn og unge - og mennesker generelt - har mange gange en overdreven forestilling om andres holdninger og adfærd. De tror, at andre børn og unge må og tør meget mere end tilfældet er, og ofte vil børn og unge have overdrevne forestillinger om, hvad der er normalt - der er tale om sociale misforståelser.

Børn og unge bruger hinanden som pejlemærker, når de vil vide, hvordan de skal gebærde sig. Børn og unge ser på deres venner og andre unge og forsøger at leve op til det, de opfatter som almindelig opførsel. Som mennesker er vores adfærd og holdninger styret af de normer vi oplever hersker, i de situationer og fællesskaber vi færdes i og føler os tiltrukket af - dette kaldes social pejling.

Denne temadag har fokus på, at skabe klare normer og en høj social kapital, med det formål at understøtte, udvikle og vedligeholde trygge fællesskaber for børn og unge. Ved at modvirke sociale misforståelser, og ved at skabe klare normer i de fællesskaber børn og unge færdes i, kan man øge den sociale kapital i fællesskaber, samt, for individet, skabe en øget mulighed for at udleve sit potentiale og forebygge risikoadfærd.

Temadagen har konkret til formål at bearbejde børn og unges overdrevne forestillinger om andres adfærd og normer. På den måde søger dette materiale at forebygge risikoadfærd hos børn og unge. Dette ved hjælp af social pejling.

Temadagen henvender sig primært til elever i 5. - 7. klasse.


Konflikter er en del af livet!

- Hvad er konflikter og hvordan opstår de?

Konflikter er en del af livet og opstår dagligt. De kan være små eller store, tydelige eller gemt, men fælles for alle konflikter er det mønster de følger.

Børn og unge oplever alle at være i konflikt - ofte som en naturlig del af dagligdagen. Børne- og ungefællesskaber med klare normer for konflikthåndtering, med en sund indsigt i egne konfliktmønstre og en viden om konflikters natur vil opleve en høj grad af social kapital. 

Med humor og skuespil bliver deltagerne ført ind i konfliktens dimensioner og dynamik. Samtidig får deltagerne en mulighed for at udforske egne konfliktmønstre.

Temadagen henvender sig primært til elever i 6. - 9. klasse.


Social Pejling

- Vi sætter lys på 'normalen'.

Temadagen minder om ’Det er da helt normalt…’ temadagen, men henvender sig til lidt ældre elever, eller som en overbygning på tidligere arbejde med social pejling.

Dagen starter med et oplæg, hvor eleverne bliver introduceret, eller får genopfrisket deres viden om sociale misforståelser og social pejling.

Dagen indeholder ud over et konkret arbejde med sociale misforståelser og social pejling, også relationsøvelser og teambuilding.

Efter oplægget gennemføres en spørgeskemaundersøgelser med fokus på risikoadfærd og social kapital. Eleverne bliver i denne del af dagens arbejde introduceret for it-værktøjet Socrative.

I forlængelse af oplægget og spørgeskemaundersøgelserne skal eleverne selv udarbejde quiz’er/surveys/spørgeskemaundersøgelser, som de præsenterer og gennemfører i klassen. Dette kan gøres ved hjælp af Socrative.

Temadagen henvender primært sig til elever i 7. til 9. klasse.


Social Pejling

Dilemmaer og dialog

Temadagen inddrager social pejling som metode, men udvider med interviewøvelser. Temadagen henvender sig til lidt ældre elever, eller som en overbygning på tidligere arbejde med social pejling.

Dagen indeholder ud over et konkret arbejde med social pejling, også relationsøvelser og teambuilding.

Deltagerne bliver forholdt egne valg og holdninger, gennem social pejling. Dette i et forsøg på at sætte spot på de normer og forventninger der hersker i fællesskabet.

Videre skal eleverne forholde sig til dilemmaer, hvor de sætter ord på holdninger og valg.  Her skal eleverne tage stilling til forskellige dilemmaer og begrunde deres valg. Formålet med øvelsen er, at eleverne får hørt hinandens forklaringer og begrundelser.

Som en del af dilemma- og dialogarbejdet skal eleverne selv opstille dilemmaer og forsøge at styre en øvelse/proces. Dagen afsluttes på vanlig vis med en cirkelproces.

Temadagen henvender sig primært til elever i 7. til 9. klasse. 


Vores undervisning planlægges og tilrettelægges ud fra jeres behov, og de rammer i arbejder i. Kontakt os for et møde, så aftaler vi hvordan jeres oplæg skal se ud - eventuelt over en kop kaffe.