Rådgivning & Supervision

Vil I sætte kursen for bedre faglighed og bedre trivsel i børne- og ungefællesskaber, samt skabe de bedste forebyggende rammer?

En solid praksis bør være understøttet af en gennemarbejdet strategi. En strategi som indeholder klare og målbare tegn på succes, og som samtidigt kan fungere som en ramme for kommunikation indadtil og udadtil i organisation.

Med den rette strategi kan I som skole, område eller kommune, sikre grundlaget for de bedste rammer og den rette kurs samt sikre, at I er med helt fremme, når det kommer til arbejdet med trivsel, risikoadfærd og inklusion.

Trygge Fællesskaber arbejder med gennemprøvede metoder til udvikling af pædagogiske interventioner og didaktiske tilgange, i forhold til at forebygge risikoadfærd. Vi tilbyder rådgivning og sparring i forhold til at udvikle og formulere virksomme strategier og interventioner, og hjælper også meget gerne med at forankre strategier og mindset i praksis.

Strategisk rådgivning og implementering vil ofte være afhængigt af netop jeres organisation, jeres ressourcer og ambitionsniveau. Tøv derfor ikke med at ringe eller skrive, så vi kan drøfte netop jeres behov, så de kan imødekommes bedst muligt.